Årsmøte i TangoTare torsdag 2. februar kl 18.00 i Hansastø 22

Saksliste:
1.      Godkjenning av innkalling
2.      Konstituering
3.      Årsmelding 2011
4.      Regnskap 2011
5.      Planar 2012
6.      Budsjett 2012 (og medlemskontingent)
7.     Valg av styre og valkomite
8.     Innkomne forslag
9.     Eventuelt
 
Kontingent for 2011 eller 2012 må vere betalt for å ha stemmerett.
Medlemskap kostar kr. 300,- per år og gir rabatt på kurs og dansekveldar. Du blir medlem ved å betala kontingenten inn til vår konto 3330.23.59771. Husk å merka betalinga med ‘medlemskontingent’ og eige navn! 
 
Etter årssmøtet blir det tango 🙂

Årsmøtet er hjå Birgitte og Jon Magne i Hansastø 22, grått hus med blå vinduskarmar på høgre sida av vegen halvvegs ned mot sjøen. Ring 48 18 84 30 om du ikkje finn vegen.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s