Sei di meining om kva dag me skal dansa på!

TangoTare trivest godt på Totalen, og me ynskjer å fortsetja å dansa der på torsdagar i partalvekene. Då det er ein del personar som har lyst til å dansa tango, men som det ikkje passar for på torsdagar, vurderer me å skifta dag i oddetalvekene. Fram til 1. mai kan du seia di meining om kva dag(ar) som passar best for deg! Det er muleg å kryssa av på fleire alternativ!

 

Advertisement