Ingen milonga torsdag 26. april

Milonga avlyst grunna travle tangueroar. Me dansast på Totalen 3. mai.

Sei di meining om kva dag me skal dansa på!

TangoTare trivest godt på Totalen, og me ynskjer å fortsetja å dansa der på torsdagar i partalvekene. Då det er ein del personar som har lyst til å dansa tango, men som det ikkje passar for på torsdagar, vurderer me å skifta dag i oddetalvekene. Fram til 1. mai kan du seia di meining om kva dag(ar) som passar best for deg! Det er muleg å kryssa av på fleire alternativ!