TangoTare skiftar til mandagar i oddetalvekene

Frå og med mandag 4. juni byrjar TangoTare å dansa på mandagar kl. 19 i oddetalvekene. I partalveker er det framleis Totalen som gjeld. Torsdag 21. mai dansar me hjå Siv Joanna i Skeisvollveien 1 frå kl. 19.
Huskeregel:
Mandag er første dagen i veka, og eit er eit oddetal…
TOrsdag er TOtalen i partalveker (TO er eit partal :-0)