Årsmøte

Tid og stad for årsmøtet i TangoTare blir
torsdag 16. januar kl 18-20 på Totalen Kafe i Haraldsgata 173, Haugesund
Rett etter møtet, ca 20-22, blir det milonga.
Agenda, årsberetning og rekneskap vert sendt ut saman med innkalling på nyåret, ca 2 veker før.
Me minner om at det kun er medlemmer i 2013 og/eller 2014 som har stemmerett på årsmøtet. Det er muleg å melda seg inn heilt fram til møtet byrjar.
Medlemmer kan fremma forslag til vedtak for årsmøtet. Eventuelle forslag til vedtak må vera  styret i hende innan 31. desember.

Kva tangodag skal me ha i 2014?

Styret vil ha ein peikepinn om kva dagar som passar best for dykk å dansa tango. Me ber deg derfor om å kryssa av alle dei alternative dagane som passar for deg.

Du kan kryssa av så mange alternativ du vil, men me ber dykk vera greie å berre svara ein gong kvar 🙂