Medlemskontingent 2017

Ynskjer du å vera medlem av TangoTare i 2017 og dermed få rabattar på kurs og gratis praktika / milonga(=dansekveld) på torsdagane, betaler du inn kr. 350,- til TangoTare sin konto: 3330.23.59771.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s