Årsmøte TangoTare 31. januar -19

Det er tid for årsmøte i TangoTare igjen.
Om du har noe/en sak du ønsker å ta opp i møtet, send oss en epost (tangotare@gmail.com)! 🙂

Møtet vil være på Saualoftet, Gamle Slaktehuset, før milonga, torsdag 31. januar kl. 17:30.

Velkommen alle som har ønsker for tango i Haugesund i jubileumsåret (10 årsjubileum i år!).

AGENDA:
1. Konstituering
a. Valg av møteleder
b. Valg av referent
2. Årsberetning fra styret
3. Regnskap
4. Budsjett / fastsette kontingent for 2019
5. Innkomne saker (foreløpig)
a. 10-årsjubileum
b. Seinsommartango
6. Valg

Advertisement